Πρόσκληση ΔΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. της Κ.Ε.Β.Ε. σας καλούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 στο οίκημα του σωματείου στις 10.30 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και στις 11.00 π.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
- Πεπραγμένα παρελθούσης διετίας
- Οικονομικός απολογισμός παρελθούσης διετίας.
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα γίνονται δεκτές την Παρασκευή 7-3-2014 εγγράφως από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. στο σωματείο. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη αίτηση υποψηφιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για υποψηφιότητα και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι η οικονομική τακτοποίηση των μελών . Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την έγκριση της αιτήσεώς τους για εγγραφή μέλους, από το Δ.Σ.
Οι αρχαιρεσίες, που θα αρχίσουν αμέσως μετά το πέρας της Συνέλευσης, θα διαρκέσουν έως τις 8.00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. θέλουμε από τη θέση αυτή να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλα τα μέλη του σωματείου τα οποία μας συμπαραστάθηκαν στη δίχρονη πορεία της θητείας μας.
Καλούμαστε όλοι να παραστούμε στη Γενική Συνέλευση, να ακούσουμε τα προβλήματα που απασχολούν την Κυπριακή Εστία, να τα συζητήσουμε και όλοι μαζί να βρούμε και να δώσουμε τις απαιτούμενες λύσεις, και τέλος με την ψήφο μας να εκλέξουμε το νέο Δ.Σ. του σωματείου μας.

Ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή σας ιδιαίτερα των νέων μας ώστε να γίνει ανανέωση στη διοίκηση του σωματείου με όλες τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί αυτή να έχει.