Σκοποί

Οι σκοποί της Κ.Ε.Β.Ε. είναι:

1. Η ενημέρωση του ελληνικού λαού, με οποιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, για το εθνικό θέμα της Κύπρου και ο συνεχής αγώνας για την εθνική δικαίωση του κυπριακού Ελληνισμού.

2. Η σύσφιξη των σχέσεων των Kυπρίων που ζουν και εργάζονται στη Βόρεια Ελλάδα.

3. Η συμμετοχή τους σε εθνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.

4. Η ηθική και υλική συμπαράσταση και βοήθεια στα μέλη της.


Από ιδρύσεως της η Κ.Ε.Β.Ε. αγωνίζεται ώστε να ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη κέντρο πολιτισμού με στόχο την καλλιέργεια της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου και με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί η σύσφιξη των ήδη υπαρχόντων αδελφικών δεσμών του ελλαδικού και του κυπριακού Ελληνισμού.

"Το γεγονός ότι ζούμε και εργαζόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο στα εθνικά θέματα αφού καθημερινά ο Ελληνισμός βιώνει τις προκλήσεις και τις επιβουλές των γειτόνων της Ελλάδας, κάνει την ευθύνη μας ακόμη μεγαλύτερη."
Κυπριακή Εστία Βορείου ΕλλάδοςΚυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος